DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Nabídka rozšiřujících předmětů

Nabídka rozšiřujících předmětů
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/a4Yl

Velikost PDF souboru:
1136.5 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/4Yl.pdf
Stažení: Nabídka rozšiřu…edmětů.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Nabídka rozšiřujících předmětů.pdf:


Střídají se hodiny ČJ a M

Náplní hodin je procvičování a

prohlubování učiva probíraného

v běžných hodinách
Žáci využívají k procvičování učiva
mj. interaktivní tabuli, pracovní listy
Hodina probíhá v příjemné, uvolněné
atmosféře.
Vzhledem k menšímu počtu žáků lze

uplatnit individuální přístup

V rámci předmětu je prostor i k

prohloubení vědomostí ve vybraných
zajímavých kapitolách, stejně jako k
seznámení s novými metodami výuky.

Téma hodin je možné přizpůsobit
aktuálním potřebám a zájmům žáků
(např. přijímací zkoušky, očekávané

testy… ). Jednotlivým problémům
můžeme věnovat tolik času, kolik žáci
potřebují k jejich pochopení, procvičení.

zajímavá konverzační témata z

každodenního života
stručný přehled reálií u nás i ve

světě

práce s různými zdroji (internet,

články, knihy, filmy, hry, apod.)

projekty a další různé práce

Pochopení principů fungování počítačů

Jak fungují paměti počítače
Převody jednotek pamětí ( náročné –

matematika!!)

Princip fungování procesorů
Cloud a další typy úložišť ….
Předmět obsahově rozšiřuje předmět
Informatika především po stránce teorie

Cílem předmětu je získat zájem žáků o

pohyb a sport s využitím základních

dovedností, třeba technicky

nedokonalých
Za úkol není naučit žáky určitý sport, ale

ukázat jim jeho zábavnost, navodit
příjemné zážitky a atmosféru, případně
žáky nasměrovat do sportovního oddílu

Sportovní discipliny:
1. Hry rozvíjející sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a spolupráci
- různé honičky, soutěže družstev, úpolové hry (přetahy, přetlaky,

lano)

 2. Gymnastika
- stoj na rukou, kotouly, akrobacie, roznožka, skrčka, parkur, žebřiny

 3. Míčové hry
- fotbal, basketbal, nohejbal, házená, přehazovaná, vybíjená,

kopaná

4. Všestrannost
- trojskok z místa,, kliky, sedy, lehy, přeskoky přes švihadlo a lano

 5. Atletika
- sprint 50 m, 60 m, vytrvalost 500 m, 1000 m, skok daleký, hod míčem

6. Pálkovací hry

- bränball

 7. Tělesná kultura
- pravidla fair play, pravidla her, bezpečnost, tělesné zdraví a hygiena

•Bezpečnost práce v biologické

laboratoři

•Základní metody pozorování

v biologii

•Pozorování živých organismů
•Příprava a pozorování nativních a

trvalých preparátů

Náplň předmětu:
rozšíření poznatků z obecné biologie a biologie bezobratlých
vlastní bádání (praktická pozorování vybraných živých organismů, jednoduché experimenty, práce v terénu)
pozorování v přírodě (ptačí budky, živočichové kolem nás)
etologická pozorování sociálně žijícího hmyzu
práce s odbornou literaturou (určovací klíče, atlasy, vědecké články na internetu, apod. )

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK Praha 13, Mezi Školami 2322
DÌ]al}ou]îïîîlíU^š}½olÇUíñôììWŒZñNabídka rozšiřujících předmětů

PDF file: Nabídka rozšiřujících předmětů.pdf

Fakultní základní škola PedF UK Mezi Školami 2322© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz