DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Žádost - Obec Stašov

Žádost - Obec Stašov
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/a4lI

Velikost PDF souboru:
194.31 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/4lI.pdf
Stažení: Žádost.pdf

Datum uložení souboru:
15. 09. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Žádost.pdf:


Obec Stašov

p. Miroslav Šilhavý

Stašov 114

267 51 Zdice

Ve Stašově 7. 7. 2017

Věc: Žádost o souhlasné stanovisko správce komunikace ke změně místní úpravy dopravního------

-- značení

Obracíme se na Vás se žádostí o souhlasné stanovisko správce komunikace ke změně dopravního
značení, původně navrženého v projektové dokumentaci stavby „STAŠOV – NADE VSÍ“. Tato změna
se týká komunikace „Větev C“. Navrhujeme změnu jednosměrného dopravního režimu dle
přiloženého situačního nákresu.

Původně navržený jednosměrný provoz na větvi „C“ ve směru od východní větve „A“ k západní místní
obslužné komunikaci je pro nás, obyvatele nemovitostí s vjezdy na komunikaci „C“, nevyhovující.
Výjezd po větvi „D“ je po strmě stoupající komunikaci, výjezd po větvi „A“ je také stoupající a
vyžaduje výrazné zpomalení při odbočení vpravo na komunikaci „C“. Obě varianty jsou pro obyvatele
v zimním období problematické.
Při horší sjízdnosti, z důvodu sněhu nebo námrazy, je bezpečný vjezd na komunikaci větve „C“ pouze
od západní strany, tzn. od pomníčku.

Tuto navrženou změnu odsouhlasili obyvatelé nemovitostí u větve „C“ a také jsme změnu předběžně
konzultovali s p. Jiřím Miláčkem z Odboru dopravy v Berouně a s por. Bc. Petr Krejbichem
z Dopravního inspektorátu PČR v Berouně. Souhlasná stanoviska a kopie zaslané žádosti o písemné
vyjádření POLICIE ČR k projektové dokumentaci z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích jsou přílohou této žádosti.

Výhody navržené změny místní úpravy:

1) Vyšší bezpečnost dopravy v zimním období
2) Snížení automobilového provozu v centru obce oproti původnímu návrhu. Ten navrhuje
výjezd veškeré dopravy z větví A, D a C do středu obce. Při změně směru bude výjezd všech
vozidel na východní stranu k větvi A. Provoz od centra obce tak bude snížen o vozidla
používající k vjezdu větev D.
3) Realizace změny nezvýší rozpočet stavby „STAŠOV – NADE VSÍ“, počet dopravních značek na
větvi C bude stejný.

K navýšení počtu dojde pouze u dopravních značek, které dodatečně řeší jednosměrný provoz
v uličce u domu pana Franty a pana Zímy. Ale toto řešení, v opačném směru, by bylo nutné i při
realizaci původního projektu, protože
- je ulička pro obousměrný provoz úzká
- není možné odbočit doleva z větve „C“ do uličky (rohový plot J. Zímy)

Mimo výše uvedeného řešení jednosměrného provozu v uličce v původním projektu také chybí
dopravní značky IZ8a a IZ8b u jednoho z vjezdů/výjezdů do lokality zóny „30“

Za kladné vyjádření k navržené změně dopravního značení na komunikaci větev „C“ předem
děkujeme.

Miroslav Tichý

Stašov 28

267 51 Zdice

Tel.: 603 849 221

E-mail: m.tichy@znacky-praha.cz

Přílohy:

1) Záznam o projednání změny a souhlas obyvatel (1/1)
2) Záznam o projednání změny a souhlas obyvatel (1/2)
3) Souhlasy obyvatel – zvýrazněno na katastrální mapě
4) Komunikace s Odborem dopravy v Berouně a s Dopravním inspektorátem v Berouně
5) Žádost o vydání písemného vyjádření PČR - kopie

6) Situační nákresŽádost - Obec Stašov

PDF file: Žádost.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz