DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

List generálnym riaditeľom ZP a riaditeľovi NCZI

List generálnym riaditeľom ZP a riaditeľovi NCZI
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aE5z
Popis:
pripravenosť technického a legislatívneho
prostredia pre e-zdravie od 1.1.2018
Velikost PDF souboru:
245.1 kB


Klíčová slova: List generálnym riaditeľom ZP a riaditeľovi NCZI:
e-recept, e-zdravie
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/E5z.pdf
Stažení: ListRiaditelom.pdf

Datum uložení souboru:
01. 11. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu ListRiaditelom.pdf:


SoftProgres, s.r.o.

E. Belluša 4, 921 01 Piešťany

IČO: 36250163 DIČ: SK2021679275

Tel., fax: 033 77 43 610
http: // www.softprogres.sk, e-mail: softprogres@softprogres.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií

Ing. Peter BLAŠKOVITŠ, riaditeľ

Lazaretská 26

811 09 Bratislava 1
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mgr. Miroslav KOČAN, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZP VšZP

Panónska cesta 2
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Ing. Martin KULTAN, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZP Dôvera

Cintorínska 5

949 01 Nitra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Mgr. Michal ŠPAŇÁR, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZP Union

Bajkalská 29/A

821 08 Bratislava

Vážený pán riaditeľ,
So záujmom som si prečítal aj Vami podpísaný list, ktorý NCZI zaslalo dňa 18.7.2017 lekárskej komore
a Asociácii nemocníc Slovenska. Obsahom listu je informácia o „novom“ koncepte eRecept.
Súčasťou listu je aj odporúčanie, aby nás PZS kontaktovali a informovali sa o aktuálnom stave
integrácie a pripravenosti na nábeh ezdravia dňa 1.1.2018. Z týchto dôvodov si dovoľujem zaslať
Vám, našim zákazníkom a lekárskym združeniam tento list.
Zo zaslaného materiálu je cítiť optimizmus, duch porozumenia, viera vo svetlé zajtrajšky
elektronizácie zdravotníctva a hlavne PZS má získať pocit, že eHealth-ezdravie je funkčný a pripravený
na úspešné nasadenie od nového roku.
Nebudem tajiť, že sa mi tento vývoj celkom páči, lebo a už v septembri 2016 som za týmto účelom
navštívil poisťovňu Dôvera, kde som im koncept začlenenia BLO do eHealth prezentoval. NCZI a Ing.
Blaškovitšovi som tieto myšlienky tlmočil na osobnom stretnutí a v zápise z rokovania dňa 18.1.2017.
Netuším však, prečo kompetentní potrebovali celé riešenie v tejto časovej tiesni pozdržať a všetko
vydať a nariadiť až dňa 29.6.2017 v najexponovanejšom období letných prázdnin a dovoleniek?
Netuším, prečo kompetentní nechali SW firmy pol roka pracovať na starej koncepcii a prečo ich
nechali míňať nemalé peniaze na certifikáciu a pilotnú prevádzku funkcionalít, ktoré pôjdu do
koša?
V tom čase sme už mali implementované a certifikované elektronické recepty podľa pôvodnej
špecifikácie a pripravená bola aj firma NRSYS so svojím lekárenským IS. Nakoľko NCZI nebolo schopné
vydávať a ani raz vydať skutočne kompletné a platné číselníky liekov, lekárov a výkonov bolo toto
neúmerne zložité a pomalé riešenie odsúdené na neúspech.
Prečo sa mi to aj napriek tomu páči? Zástancom riešenia Dôvery BLO-eRecept som hlavne preto, aby
aspoň niečo existovalo a fungovalo. Nezanedbateľnou motiváciou je aj skutočnosť, že poisťovňa
Dôvera zaplatila SW firmám za vývoj elektronických receptov a použitie BLO doteraz financuje.

Naivne som si myslel, že tento model bude nasledovať aj VšZP a Union. Naivne preto, lebo výsledkom
je, opravte ma ak sa mýlim, že od budúceho roka to prestane preplácať aj Dôvera a necháva to na
pleciach PZS.
Mám však aj určité výhrady k zaslanému listu a preto si dovoľujem pripomenúť Vám nasledovné.
Programovaním pôvodných služieb elektronických receptov pre eHealth, ich certifikáciou a pilotom
sa zbytočne minulo cca 5-10 mil. €, lebo všetko, čo sa týka receptov je nanič a bude nahradené
systémom BLO-eRecept. Na spojenie služieb eRecept poisťovní a databáz ezdravia budú potrebné
ďalšie nemalé prostriedky.
Nesúhlasím z tvrdením, že sa jednoducho použije existujúce riešenie. Pre každú poisťovňu separátne
bude totiž potrebné pripraviť síce podobné ale predsa iné volania na tri rôzne servery. Už pri VšZP sa
ukázali problémy s certifikátmi a konfliktom VPN oboch riešení. Dnes nie je žiadnym tajomstvom, že
eRecept má ešte detské choroby, prostredia nie sú identické a zďaleka neprechádzajú všetky recepty.
Zhrnutie:
Podľa zaslaného listu deklarujete pripravenosť poskytovať vzájomnú súčinnosť, potrebnú podporu
a otvorenú komunikáciu. Dovoľujem si Vám však pripomenúť, že sami nie ste pripravení, a to
hlavne z nasledujúcich dôvodov:
 Testovacie prostredie sprístupnila zatiaľ len Dôvera a to až 19.7.2017, produkčné zatiaľ
nefunguje.
 VšZP svoje testovacie prostredie pre istotu vypla /vraj už nebude treba/. Prostredie
s kartičkami ePZP je v nedohľadne. Takže na novú koncepciu nemá ani testovacie a ani
produkčné prostredie.
 Union zatiaľ nevydal žiaden manuál a nemá žiadne, ani testovacie a ani produkčné
prostredie a dokonca ani systém eRecept bez kartičiek.
 NCZI musí zrealizovať offline sťahovanie vystavených receptov od PZS a offline sťahovanie
vyzdvihnutých liekov z lekární čo v súčasnosti nefunguje.
 Na poli pripájania lekárov do ezdravia prostredníctvom ePZP kartičiek sú podľa nás tiež
zdržania a je otázne či sa v súčasnom tempe zvládne ich vydanie všetkým lekárom a sestrám.
 Nefunguje sľubované tzv. SSL pripojenie bez potreby zložitej inštalácie Cisco VPN klienta.
Skutočne si myslíte, že to všetko stihnete v šibeničnom termíne do 30.10.2017, aby lekári a SW
firmy mali aspoň 2 mesiace na pripájanie ?
Ako to máme stihnúť my firmy, keď na integráciu nemáme k dispozícii kompletné funkčné
testovacie prostredia ?
Aké je to konkurenčné prostredie, keď o pripravovanom riešení vedeli niektoré vybrané firmy
v predstihu a mohli sa pripraviť? (mám na mysli firmu, ktorá dostala zákazku na realizáciu 700
pripojení do eHealth v decembri 2016, alebo firmy, ktoré dostali zaplatené za realizáciu pilotnej
prevádzky eRecept vo VšZP).
Uvedomujete si vy a Vaši nadriadení, že pomerne veľká skupina lekárov v dôchodkovom veku je už
taká znechutená týmto necitlivým direktívnym presadzovaním elektronizácie, že zvažuje odchod
do dôchodku?

Žiaľ systém bude mať aj nevýhody a to hlavne:
 Systém bude pre PZS drahší ako pôvodné riešenie, lebo pridáva komunikáciu na tri nové
servery a vyžaduje masívnejší HotLine a servis.

 Nesúhlasím s tvrdením, že lekár nič nezbadá. Minimálne sa ruší možnosť tlačiť 2 lieky na
jeden recept, čo pre mnohých znamená zdržiavanie a pre všetkých zvýšené náklady.

 Tiež sa mi nepáči, že vo svojich optimistických listoch a manuáloch nepíšete, že všetky tieto
funkcionality si budú musieť lekári u svojich dodávateľov zaplatiť a v budúcnosti platiť za ich
údržbu, servis a HotLine.

K ostatným funkciám ezdravia si dovolím tiež formulovať svoje postrehy:
 Použitie eMedikácie z pôvodnej koncepcie eHealth považujem za nevhodné. Jednak to bude
neúmerne zdržiavať a vnášať chaos do vyhodnocovania interakcií. Oveľa lepším riešením by
bolo vyriešiť eMedikáciu vrátane A-liekov podávaných na ambulancii novou funkciou
eReceptu.

 K elektronickej zdravotnej knižke sme sa vyjadrovali veľakrát. Je nedokonalá, nekorešponduje
s realitou a bude zbytočne zdržovať už aj tak preťažených lekárov. Navyše je neprepojená
s dispenzarizáciou, DRG a zdravotníckymi registrami.

 Zdravotná dokumentácia sa dá zatiaľ zapisovať len neformátovaným textom, t.j zabudnite na
zmenu veľkosti, hrúbky a farby písma a pozadia. Lekárska správa je navyše obmedzená
dĺžkou Anamnéza(6000 písmen), Odporúčanie(2000 písmen), Dekurz (7000 písmen). Pre veľa lekárov
táto dĺžka nestačí a okrem toho štruktúra Anamnéza-Odporúčanie-Dekurz veľa lekárskym
špecializáciám nevyhovuje. Zaužívaný spôsob je používať jeden formátovaný dokument
(kompatibilný s MSWord), ktorý umožňuje používať tabuľky, rôzne veľkosti a farby písma.
O zavedenie takéhoto formátu žiadame už 4 roky, žiaľ márne. Za pozornosť stojí aj
skutočnosť, že asi 15% lekárov nebolo nikdy pripojených k internetu a 30% píše lekárske
správy na stroji, alebo ručne.

 Spomínať v tomto čase a v tomto liste eLab, je trochu odvážne. Totiž celý zložitý systém
elektronických žiadaniek v rámci eHealth bol za X miliónov vyvinutý, vraj vyskúšaný
a niektoré firmy sa naň aj certifikovali. Všetko však pôjde do koša a bude sa meniť. Takže
ďalšie zbytočne vynaložené peniaze.

Aj napriek tomu Vás chcem ubezpečiť, že tento list berieme vážne a zo všetkých
síl sa usilujeme stihnúť integráciu, certifikáciu a nasadenie v zákonom
stanovenom termíne. Všetci v obrovskom časovom strese a na rozdiel od Vás
pri plnej prevádzke s veľmi obmedzenými ľudskými a finančnými zdrojmi. Žiaľ
sme zatiaľ jediní (myslím SW firmy okrem „vyvolených“), ktorí za tento zatiaľ
veľmi obmedzene funkčný, pomalý a predražený mega projekt nedostali
zaplatené.
V týchto súvislostiach Vás chcem požiadať, aby ste nám a PZS oznámili, kedy
spustíte „funkčný“ systém ezdravie v obmedzenom rozsahu služieb?

t.j.
 Pripojenie počítačov PZS bez VPN len prostredníctvom SSL.
 Funkčný erecept pre všetky poisťovne s kartičkami ePZP a prenosom receptov do EZKO

pacienta
 Zápis a prezeranie zdravotnej dokumentácie (ideálne aj s formátovanou prílohou RTF alebo

PDF)

Radi by sme totiž ešte pred 1.1.2018 stihli aspoň sériu hromadných školení pre našich zákazníkov.
Tým, že ste celý koncept zmenili 6 mesiacov pred finále, ste nám totiž zobrali čas, ktorý sme mali
vyčlenený na inštaláciu a školenie u zákazníkov.
Skúsim však využiť toto vzácne obdobie vzájomného porozumenia a dovolím si Vám navrhnúť
niekoľko koncepcií, ktoré by podľa mňa nestáli veľa peňazí, ale pri dobrej vôli by pomohli lekárom
a ich pacientom. Myslím, že v niektorých prípadoch by stačila skutočne len dobrá vôľa.
Ospravedlnením za moju trúfalosť (radiť 4 generálnym riaditeľom) sú viac ako 25 ročné skúsenosti
s tvorbou a prevádzkou SW vybavenia pre 1650 PZS na približne 3000 počítačoch.
Prosím zamyslite sa:
 Dajme do zákona, aby sa elektronické recepty nemuseli tlačiť na originálne tlačivo, ale postačoval

by biely papier formátu A5
Lekári získajú:

- úsporu 0,4 centa na jeden recept
- na A5 sa zmestia dva lieky vedľa seba
- pri troche snahy by sa tam zmestilo aj odporúčanie a teda nebolo by treba recepty

otáčať
To všetko zníži náklady a ušetrí lekárovi čas
Ja viem, budete argumentovať, že lekár podľa pripravovanej legislatívy nebude musieť tlačiť
recept. Skutočne tomu veríte ?

 Skúste zjednotiť svoje číselníky výkonov a podmienky úhrady za ne. Nie je predsa úplne v
poriadku, aby sa niektoré výkony hradili rovno za cenu v EUR, iné za body. Nie je predsa žiadúce,
aby preventívna prehliadka mala v každej poisťovni inú diagnózu a pod. Nie je normálne, aby si
poisťovne vytvárali svoje výkony a špecifické formy úhrady. (napr. IPP a rôzne kódy pre rovnaké

činnosti)

 Skúste zrušiť navrhované kontroverzné tlačenie výmenných lístkov s čiarovým kódom. Lekári
zatiaľ nechápu, čo tým chcete dosiahnuť a nikdy to asi takto robiť nebudú.

 Pošlite z poisťovní každý rok NCZI anonymizované údaje z dávok a z týchto nech si NCZI urobí
štatistiky. Myslím, že vtedy by to malo akú takú výpovednú informáciu. Terajší stav
nekoncepčných štatistík je len zbytočný 1 mil. EUR/ročne na údržbu systému, zbytočné
zamestnávanie 17 ľudí na NCZI a zbytočné preťažovanie lekárov a SW firiem ich generovaním.

 Skúste zrušiť zbytočný a nič nehovoriaci systém hlásení cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Dajte si tú robotu a pozrite sa čo obsahuje. Pochopíte, že je úplne zbytočný. Mimochodom veľkú
časť týchto údajov majú poisťovne.

 Skúste zrušiť zdravotnícke registre, ktoré sú aj tak neprepojené s eHealth a DRG. Zbytočne
beriete lekárom drahocenný čas a ukracujete pacientov o zdravotnícku starostlivosť. V konečnom

dôsledku je to aj tak neúplné a bežný lekár z toho nič nemôže čerpať. Radšej popracujme na
dispenzarizácii a automaticky to exportujte do EZKO.

 Naša spoločnosť má pre celý tím HotLine zakúpený TeamViever a pomocou neho pomáha
lekárom pri práci s programom. Žiaľ veľa krát aj pri práci s Vašimi zle navrhnutými portálmi.
Nebolo by slušné pre Vašich partnerov PZS robiť to isté? T.j. keď lekár nevie poslať dávky, aby sa
nejaký Váš človek pripojil a lekárovi pomohol. Máte miliónové IT rozpočty, tak prečo nie ?

Zastávam názor, že už len tieto jednoduché opatrenia by ušetrili veľa peňazí a hlavne by odbremenili
lekárov od nadmernej administratívy, ktorou ich aj nás neustále preťažujete. Celkom chápem, že Vás
to netrápi. Vy totiž svoje zdroje nepotrebujete získavať v konkurenčnom boji. Vy ich máte zo zákona
odkrojené z koláča zdravotného poistenia.

S pozdravom Ing. Juraj ZOŇ, výkonný riaditeľ SOFTPROGRES s.r.o.List generálnym riaditeľom ZP a riaditeľovi NCZI

PDF file: ListRiaditelom.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz