DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Žlučník

Žlučník
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aFej
Popis:
Trápí vás žlučník? Pak je na čase dělat
něco jinak. Začněte s přečtením tohoto
článku a hledejte způsob, jak uzdravit svou
mysl, aby pak i vaše tělo mohlo zářit
zdravím.
Velikost PDF souboru:
338.28 kB


Klíčová slova: Žlučník:
Tradiční čínská medicína, žlučník, element dřeva,
játra
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Fej.pdf
Stažení: Žlučník.pdf

Datum uložení souboru:
30. 06. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Žlučník.pdf:


une 30, 2017 Renáta Šulcová – Aromaterapie ReKaJi

AK SE DÍVÁ NA ŽLUČNÍK TCM

Aneb jak si můžete pomoct sami

Žlučník řídí uschovávání a vy-
lučování žluče. Žluč vzniká aku-

mulací jater a po vytvoření se

hromadí ve žlučníku kde je
uskladňována pro další použití.

Má hořkou chuť a hlavním úko-

lem žluče je napomáhat procesu

trávení. S podpůrným vlivem ja-
ter, která řídí průchodnost je žluč

vylučována

do dvanác-

terníku a dále

do tenkého

střeva, kde

pomáhá trávit

potravu a tím

podporuje

příslušnou

činnost sleziny a následně žalud-
ku. Když vylučování žluče není

v pořádku, oslabuje se i funkce

sleziny a žaludku, což způsobuje

zažívací problémy provázené

nadýmáním nebo průjmy. Když
játra a žlučník zablokuje vlhká

horkost, játra nedokážou udržet

vnitřní průchodnost a žluč se pro-

to dostává i mimo tenké střevo a

to do krve. Tento stav vyvolává
žloutenku, zežloutnutí očí a po-

kožky. Čchi za normálních okol-

ností klesá dolů, ale když nějaká
chorobná příčina obrátí její tok, objeví se hořkost v ústech, zvra-cení zelenožluté šťávy.
Žlučník řídí rozhodnost.

Tato funkce vypovídá o podí-

lu žlučníku na duševním založení

a povahových rysech. Správně

posoudit věci a rychle a rázně se

rozhodnout mimo jiné závisí na

vyvážené čchi žlučníku. Proto

žlučník bývá

označován

jako cenzor,

ze kterého

vzniká

schopnost,

posuzovat a
řešit.

Z předcház

ejícího výkladu jsme se dozvěděli,

že daná oblast psychiky je přisu-

zována játrům, která jsou vrchním

velitelem a jejich působením
vystupují úmysly a rozhodnutí.

átra jsou sice vrchním velitelem,

ale konečné rozhodnutí si berou
od žlučníku. Když jsou játra a

žlučník v dobrém zdravotním

stavu, pomáhá to v člověku vy-
tvářet takové duševní naladění,
že vše řešíme s rozvahou a větší
odvahou. Protože je žlučník při-

pojen k játrům, tak v případě,

kdyby čchi jater byla silná, tak
ELEMENT DŘEVO – PÁROVÝ ORGÁN JÁTRA – ORGÁN FU
LUČNÍK PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

POMOC ŽLUČNÍKU

Vynechte tučná a ostrá

jídla. Přestaňte na pár týd-

nů používat bílou mouku,
mléko a cukr.

Omezte i kávu a černý čaj,

stejně jako polotovary a
instantní potraviny.

Zkuste nesmažit a negrilo-

vat, potraviny raději duste,

vařte v páře nebo pečte
v troubě.
Používejte kvalitní oleje –

olivový, dýňový, lněný, se-

zamový. Zařaďte lehce

stravitelné obiloviny, jako

jsou jáhly a pohanka,

z luštěnin zejména červe-

nou čočku, která nenadý-
má.

Pijte hořké byliny – kořen

pampelišky, ostropestřec,

pelyněk nebo schizandru

Zařaďte kurkumu – je to

antioxidant, který podporu-

je trávení a pomáhá od-

straňovat žlučové kamén-
ky.

Doplňte zinek – chroupejte

dýňová semínka a používej-
te dýňový olej.
Zásobte se vitaminem A –

nakupte mrkev, čerstvý
špenát nebo rakytník.

RIZIKOVÉ FAKTORY ŽLUČNÍ-

KOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Zatěžující životospráva

Kouření

Chronická zácpa

Nezpracované emoce

ŽLUČNÍK ŘÍDÍ ROZHOD-

NOST. TATO FUNKCE VYPO-

VÍDÁ O PODÍLU ŽLUČNÍKU

NA DUŠEVNÍM ZALOŽENÍ A
POVAHOVÝCH RYSECH.

E L E M E N T D Ř E V O – P Á R O V Ý O R G Á N J Á T R A – O R G Á N F U

ŽLUČNÍK PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY | autorka Renáta Šulcová – Aromaterapie ReKaJi

„Pokud umíme vnímat svůj život pozitivně,
jako příležitost, školu a cestu, nemusíme se
zlobit a rozčilovat chováním druhých, jejich

názory a hodnotami,“

Říká terapeutka Miriam Kmotrasová
bez žlučníku nemá rozhodnost.

Tyto dva orgány si pomáhají a

z této pomoci se rodí smělost a
odvaha.

Stav čchi

žlučníku také

určuje odolnost

proti silným

stresovým čini-

telům jako je
strach a hněv.

V normální situ-

aci příznivě

ovlivňuje cirku-

laci čchi a krve

a pomáhá udržovat vyvážené

vztahy mezi orgány. Lidé

s pevnou čchi žlučníku nepodlé-

hají tolik psychickým stresům a

když se do nich dostanou, tak

lehčeji se jich zbaví. V povaze se
prázdná, oslabená čchi žlučníku

projevuje zvýšenou citlivostí na
negativní vlivy a odráží se jako bázlivost, malá odvaha, lekavost, nespavost a těžké sny.

Podle čínské medicíny je

hlavní emocí žlučníku - HNĚV

Dlouhodobá nespokojenost se

svým životem, partnerem, prací,

frustrace z naší neschopnosti to
vyjádřit a řešit – to vše může být

základem k tomu, aby nám žluč-
ník drsně ukázal, že se musíme

naučit s nahromaděnou agresí
pracovat. O játrech vypovídá především oblast mezi obočím. Jsou-li tam rýhy, játra jsou poškozená. Při-čemž horší je prý rýha jedna než

dvě. V této oblasti se

může také loupat kůže,

objevovat se pupínky

nebo může být zduřelá

to vše svědčí o tom, v

jakém stavu se játra

nacházejí. Vývodním

orgánem jater jsou

také oči, do kterých se

játra tzv. otevírají. Kvali-

ta zraku tedy vypovídá

především o jejich stavu. Pokud

jste někdy zkoušeli jarní detoxikaci

organismu, včetně žlučníku a
jater, určitě jste si všimli, že na

konci procesu se vám vyjasnila

nejen mysl, ale také zrak. A je fajn
vidět všechno jasnýma očima.

PORUCHY ŽLUČNÍKU

Podle TCM

1. Poruchy vylučování žluči

Nedostatečná plynulost vylučo-
vání žluči může být způsobena

narušením disperzní funkce jater -

nejčastěji v důsledku emočních

zranění - nebo zablokováním
středního zářiče vlhkou horkostí,
která stísňuje čchi jater a žlučníku

a podněcuje vznik horkosti v da-
né oblasti. Vzniklé překážky kromě

těchto dvou orgánů postihují i
slezinu a žaludek, čili vyvolávají
zažívací poruchy, a v případě, že

jejich působením se žluč dostane
do krve, vzniká žloutenka. 2. Prázdnota čchi žlučníku

Chorobný stav prázdnoty čchi
žlučníku (tan-čchi-sü) je vyvolán

buď vnitřním emočním zraněním,

nebo oslabením žlučníku v dů-

sledku celkové prázdnoty čchi,
případně i šokem ze strachu.

Projevuje se především v duševní

oblasti, a to stavy úzkosti, obav,

nedostatku rozhodnosti, dále

poruchami spánku, množstvím

snů, bušením srdce, podráždě-

ností, nutkáním na zvracení a
závratěmi.
3. Horkost v žlučníku Proces horkosti v žlučníku může vzniknout z transformace horkosti ze stagnace čchi žlučníku, nebo z akumulace horkosti v orgánu. Jeho hlavními příznaky jsou hořká chuť v ústech a sucho v krku. Příčinami obvykle jsou působení emocí, zejména chronických stresů. Dalšími příznaky jsou zvra-
cení hořkých šťáv, bušení srdce,

závratě; horkost blokuje vylučo-
vání žluče, a proto dochází i k

poruchám v činnosti žaludku a
sleziny, které se projevují nadý-

ELEMENT DŘEVO – PÁROVÝ ORGÁN JÁTRA – ORGÁN FU

ŽLUČNÍK PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY | autorka Renáta Šulcová – Aromaterapie ReKaJi

máním, krkáním či vystupováním
kyselých šťáv.

4. Tvorba hlenů ze stísněnosti

žlučníku

V případě stagnace čchi žlučníku

se může spustit proces tvorby

hlenů (tchan) a jejich následné

proměny v horké hleny, tzv. zne-
klidňování hleny ze stísnění žluční-

ku (tan-jü tchan-žao), Příčinou je

ztráta emoční rovnováhy, která

narušuje plynulost chodu me-

chanismu čchi. Vzniklé hleny

podněcují pohyb jangu jater,

takže se objevují závratě a mžitky

před očima, a jelikož současně
blokují i dráhy, přidružují se i bo-

lesti v podžebří, nevolnost a zvra-

cení, hořkost v ústech, pocit pře-

kážky v krku, dusivý tlak v hrudi a

v psychice stísněné depresivní

nálady; druhotné postižení žalud-

ku vede k protichůdnému stou-

pání jeho čchi a nutkání na zvra-

cení. Ke vzniku hlenů jsou více
náchylní lidé obézní, u nichž je

větší pravděpodobnost akumu-
lace vlhkosti z prázdnoty jangu.

Sebe-diagnostika dráhy
jater a žlučníku:
Dobrá energie jater a žlučníku:

· Pružnost, dynamičnost, skvělé

organizační schopnosti

· Velký elán a tvůrčí činnost
· Fyzická a psychická pružnost -

základní předpoklad uzdravení a

vývoje a přežití vůbec

· Touha něco dosáhnout, být

úspěšný

· Růst v partnerství i v životě

Narušená energie jater a žlučníku (psychický projev):

· Rigidita ve všech oblastech

života, nedostatek odvahy, ne-

rozhodnost

· Velká sebekontrola - nejvíc sta-

žená oblast krku a ramen

· Neschopnost akceptovat druhé

lidi, agresivní urážlivá legrace
· Chtějí všechno přesně, vnitřní
napětí narůstá - výbuch (zlosti

nebo smíchu)

· Žárlivost, agresivita, nenávist

Narušená energie jater a žlučníku
(fyzický projev):
· Slzení očí, zarudnutí očí, záněty

spojivek, oslabený zrak
· Svědění a vyrážky na pohlav-

ních orgánech, zanícené praska-

jící bradavky, šourková kýla
· Závratě, hořká chuť v ústech,

zhoršení čichu
· Vnitřní problémy, žaludeční a

trávicí problémy
· Bolesti hlavy a krční páteře (kře-

če v oblasti hlavy), migrény, epi-

lepsie
· Bolesti kyčlí, kuří oka a otlačky

na IV. prstu nohy

· Probouzení se ve 2.00 ráno

(čas jater)

Co poškozuje dráhu jater:
Játra nejvíc zatěžuje stres, agrese,

zlost, nenávist, závist…

· Tavené sýry, tvrdé sýry, smažený

sýr. Smažená vajíčka, uzeniny,
škvarky, přemíra koření, alkohol,

chemikálie v lécích
· Přejídání a samozřejmě přemíra živočišných tuků a bílko-vin ve stravě · Pečené - chleba a pečivo, su-šenky zahušťují žlučové šťávy
Podporuje (léčí) dráhu jater: Uvolnit zablokovaná játra (v bez-pečném prostředí - emoční ka-tarze, boxovací pytel apod.) Relaxovat, setkávat se s přátel-skými lidmi · Zázvor (čaj, obklad), citrón (změkčuje játra, odstraňuje cysty) · Zelená zelenina, mořské řasy · Hořké byliny - pampeliška, pely-něk, ostropestřec mariánský, ze-měžluč, řebříček, třezalka · Kvašená zelenina - kyselé zelí, okurky...
A na závěr má oblíbená AROMATERAPIE PRO ŽLUČNÍK

Éterické oleje pronikají pomocí

masáže do těla a působí tak na
fyzické i psychické úrovni.

Bergamot a všechny hořké citrusy
pomáhají při napětí a stresu.

Heřmánek tlumí vztek a má proti-
zánětlivý účinek, také uklidňuje.

Levandule zklidní nervový systém,
snižuje napětí, tlumí podráždění.

Citron má čistící schopnosti, na
fyzické i duševní úrovni.

Cypříš propojí hlavu a játra, tedy
rozumně zvládnout naše emoce.
Rozmarýn dává vše do pohybu.

Využívejte všude tam, kde je
stagnace. Je to teplá silice.

Fenykl pomůže tam, kde se obje-

vují potíže s nadýmáním a po

psychické stránce nám pomáhá
„vše strávit“ (jako všechny semín-

kové silice)

ELEMENT DŘEVO – PÁROVÝ ORGÁN JÁTRA – ORGÁN FU

ŽLUČNÍK PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY | autorka Renáta Šulcová – Aromaterapie ReKaJi

Zvlášť nebezpečné je potlačování negativních emocí. Energie nemizí sama od sebe a není-li vypuštěna pat-
řičným způsobem do okolí či jinak vědomě zpracována, přesouvá se do podvědomí a poškozuje nám zdraví.

Podrobně je celý systém rozebrán v knize MUDr. Jonáše "Křížovka života". Není to jednoduchá četba, je třeba
informace dávkovat postupně, třeba i v průběhu několika let a s problematikou se sžít. Nesmírně podnětná je
kniha vhodná i pro velmi pokročilé - Radomír Růžička "Učení o pěti prvcích". Velmi přístupnou formou je sou-
stava emocí a nemocí rozpracována v knize Louise L. Hay "Miluj svůj život". Zároveň jsou zde uvedeny kouzel-
né věty, které si máme u příslušného problematického pocitu opakovat pro zlepšení stavu. Schopnost zpra-
covat emoce je dána typem živlu, který u člověka převládá. Ohnivý člověk zpravidla s vyjádřením hněvu
potíže nemá, naopak bývá svou výbušností proslulý. Zemský člověk bývá neschopností zpracovat emoce
postižen nejvíc. Rysem země je totiž pohřbívání, zasouvání, takže dotyčný má tendence vyhrocené situace
neřešit, překousnout spáchanou křivdu a tvářit se, že se nic neděje. To opravdu není zdravé!

Velkým pomocníkem pro zachování emocionální rovnováhy je pláč. Je škoda, že je tento prostředek ze spo-
lečenských důvodů tolik potlačován, a to zejména u mužů.Žlučník

PDF file: Žlučník.pdf

Žlučník© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz