DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

cennik smart smile

cennik smart smile
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aNI4

Velikost PDF souboru:
710.81 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/NI4.pdf
Stažení: cennik smart smile.pdf

Datum uložení souboru:
14. 06. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu cennik smart smile.pdf:


Neštátna stomatologická ambulancia
Francisciho 1 Jakuba Kraya 20

058 00 POPRAD
SMART SMILE s.r.o.

Cenník stomatologických výkonov

Cenník je platný od 1.07.2017
CENNÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOVSamoplatca

Názov výkonuEUR
Preventívna stomatologická prehliadka15,00
Preventívna pedostomatologická prehliadka15,00
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačného času50,00

Rtg snímka intraorálna zubov7,00
Injekčná anestéza - nadštardantné anestetikum10,00
Lokálna intraligamentárna anestéza10,00

Konzultácia20,00

1. Záchovná stomatológia

Výplň scloionomér30,00

Kompozitné výplne predných zubov

Výplň kompozit - jedna plôška 30,00

Výplň kompozit - dve plôšky 45,00

Fotokompozitná dostavba 55,00
fotokompozitna dostavba -estetic line 75,00

Kompozitné výplne zadných zubov
Výplň fotokompozit - jedna plôška30,00
Výplň fotokompozit - dve plôšky 50,00

Skuška vitality zubov 2,00

Pečatenie zubov20,00

Nasadenie koferdamu 10,00
Endodoncia ( plnenie koreňových kanálikov)
Dočasné ošetrenie koreňového kanálika za každý kanálik10,00
Definitívna výplň 1 koreňového kanálika,strojová prep 70,00
Definitívna výplň 2 koreňových kanálikov,strojová prep95,00
Definitívna výplň 3 koreňových kanálikov,strojová prep 125,00
Rekonštrukcia klinickej korunky v ordinácii, 2/3 plôšky,molár
(koreňová nadstavba sa pripočíta)65,00
Definitívna výplň 4 koreňových kanálikov, strojová prep150,00
Použitie hmoty MTA, Biodentine, FRC čap25,00
Reendodoncia ( za 1 koreňový kanálik)55,00

2. Chirurgická stomatológia
Atraumaticka extrakcia- periotome,luxator25,00
Sutúra extrakčnej rany- atraumatické šitie15,00
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubov múdrosti14,00

dezinfekčný výplach10,00

Alvogyl15,00

3. Estetická stomatológiaSamoplatca
Ambulantné bielenie zubov v kombinácii s domácim bielením175,00

Endogénne bielenie - 1 zub25,00
Odstránenie citlivosti zubov - 1 zub5,00
Lokálne ošetrenie gigívy /sliznica/8,00

Piersing zuba, diamant do zuba25,00

4. Fixná protetika
Dlahovanie zubov pomocou sklenného vlákna jeden zub25,00

Mostík na sklennom vlákne300,00

Sklený pilier150,00
Sklenný čap - FRC čap, koreňová inlay55,00

Ochranná korunka dočasná 25,00
Ochranný mostík frezovaný - člen40,00

Estetická keramická fazeta250,00

Kovokeramická korunka (člen)175,00

Lithium Disilicate korunka275,00

Zirkon-oxidová korunka (člen)280.00

Onlay, Inlay130,00
Sňatie fixnej náhrady za každú pilierovú konštrukciu10,00

Znovunasadenie fixnej náhrady10,00

5. Snímateľná protetika

Odtlačok čeľuste alebo sánky10,00
Rekonštrukcia intraalveolárnych vzťahov šablónami 25,00Čiastočná snímateľná flexibilná 400,00

Dolderov/Gilmorov strmeň150,00

Skeletová snímateľná náhrada550,00

Snímateľná dlaha50,00
Čiastočná imediátna náhrada do 4 zubov60,00

Oprava snímateľnej náhrady 30,00

Rebazácia náhrady - každej60,00
SMART SMILE s.r.o. MDDr. Vladimír Bilek
Pre skvalitnenie ošetenia používame najkvalitnejšie a najmodernejšie materiály, metódy a postupy počas
každého ošetrenia.
Ceny sú uvedené pre samoplatcov bez účasti ZP. Vyhradzujeme si právo úpravy ceny vzhľadom na použitý
materiál, náročnosť a dĺžku trvania výkonu. Cenník je platný od 1.07.2017

Konzultácia18,00

RTG-OPG10,00

CENNÍK VÝKONOV ÚSTNEJ HYGIENY

Názov výkonuPriama platba
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny5,00

Kontrola ústnej hygieny15,00
Odstránenie zubného kameňa a povlakov /1 sextant/4,00
Air flow,odstránenie pigmentov a kameňa, fluoridácia25,00
Lokálna fluoridácia s vysušením / lak, gél /5,00

Cenník je platný od 1.07.2017

MDDr. Vladimír Bilek


cennik smart smile

PDF file: cennik smart smile.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz