DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

SH RTB Cesta rozhodčího

SH RTB Cesta rozhodčího
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aPxL

Velikost PDF souboru:
188.98 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/PxL.pdf
Stažení: SH_RTB_Cesta ro…odčího.pdf

Datum uložení souboru:
07. 05. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu SH_RTB_Cesta rozhodčího.pdf:


„Cesta rozhodčího“

Sport: BOCCIA

Česká federace Spastic Handicap (SH)

Nováček
Nábor nových rozhodčích proběhne v první polovině roku 2018. Cílem náboru je získat skupinu čítající
cca 10 nových rozhodčích.

Získání znalostí a praxe:
Všichni nováčci budou seznámeni se základními pravidly sportu boccia, dále budou pravidelně
informováni tak, aby postupně prohlubovali své znalosti.
Nováčci potřebují praxi na kurtu, kterou budou získávat na trénincích či soustředění nejbližšího
sportovního klubu a jako čárový či pomocní rozhodčí na závodech SH.

Postup nováčků do úrovně II. třídy:
Poté, co budou nováčci připraveni přejít do skupiny rozhodčích II. třídy absolvují školení, praxi na
kurtu v rámci školení a napíší písemný test.
Nováčci získají certifikát o absolvování a postoupí do úrovně II. třídy.

Rozhodčí II. třídy
Rozhodčí II. třídy může být čárovým rozhodčím na soutěžích SH nebo rozhodovat samostatně zápasy na
kurtu při soutěžích nižší úrovně.

Monitoring činnosti:
Jednotlivé zápasy rozhodčích na úrovni II. třídy jsou zapisovány do „průkazu rozhodčího“ na každé
soutěži SH, vedoucí RTB.

Prohlubování znalostí:
Rozhodčí II. třídy jsou a budou pravidelně informováni o novinkách v pravidlech sportu boccia, a to
prostřednictvím školení, emailů, facebookových stránek.

Postup rozhodčích II. třídy do úrovně I. třídy:
Úroveň II. třídy čítá momentálně 21 rozhodčích s platným certifikátem SH.
Do konce roku 2018 je vize tuto skupinu rozšířit a ustálit na 30 rozhodčích II. třídy.
Poté rozhodčí II. třídy absolvují školení, kde mohou tito rozhodčí prokázat své znalosti a postoupit do
úrovně I. třídy.

Pokud projdou rozhodčí II. třídy nastavenými požadavky (teoretické znalosti a dostatečná praxe na
kurtu), získají certifikát a průkaz rozhodčího I. třídy.

Rozhodčí I. třídy
Rozhodčí I. třídy budou moci rozhodovat zcela samostatně hlavní zápasy, či být hlavním rozhodčím na
soutěžích SH.

Monitoring činnosti:
Jednotlivé zápasy rozhodčích na úrovni I. třídy budou zapisovány do „průkazu rozhodčího“ na každé
soutěži SH, vedoucí RTB.

Prohlubování a udržování znalostí:
Rozhodčí I. třídy budou pravidelně informováni o novinkách v pravidlech sportu boccia.

Vize:
Cílem je mít pro rok 2019 alespoň 15 rozhodčích I. třídy. Tito budou mít přednost rozhodovat zápasy na
národních soutěžích v roce 2019.

Postup rozhodčích I. třídy na mezinárodní úroveň:
Po dostatečné praxi a splnění požadavků (dostatečná praxe na kurtu, prokázání perfektních teoretických
znalostí a anglický jazyk slovem i písmem) je možné rozhodčí/ho I. třídy přihlásit ke zkouškám na
mezinárodní/ho rozhodčí/ho.

Mezinárodní rozhodčí
Po úspěšném absolvování zkoušek je mezinárodní rozhodčí zařazen do seznamu mezinárodních
rozhodčích mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Na základě výzvy mezinárodní federace se
účastní oficiálních mezinárodních závodů.

Vytvořila: Michaela Řiháčková, koordinátorka tréninkové přípravy RTB SH
Schválila: Pavla Přistoupilová, vedoucí RTB SH

Teplice, 7. 5. 2018SH RTB Cesta rozhodčího

PDF file: SH_RTB_Cesta rozhodčího.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz