DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

odpověď na 2.anonym

odpověď na 2.anonym
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aTwa
Popis:
Vyjádření vedení obce k anonymní antikampani.
Velikost PDF souboru:
578.88 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Twa.pdf
Stažení: odpověď na 2.an…anonym.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu odpověď na 2.anonym.pdf:


x obecni [rad: iist6, d.p. 195, 294 23 * telJ 326 303 221; fax: 326 303 221* inf'o(ir)obeccista.cii

VaLeni obdan6,
dovolte, abychom V6s i touto cestou upozornili, ze po obci se sirfnovy dopis (ziejme od piedchozlho anonymniho pisatele), nyni v5akvyd6vanf za dopis na5i obce a spolednosti Reality e ista.
Tento pisatel zneuliYe pozv6nku na veiejn6 sezn6menl s projektem
vystavby v ploSe 216 a 23. Tato pozvinka bvla pouze v rozsahuiedn€ stranv A4. Tento pisater k ni vsak pFipoiil dalsi stranv.kter6 naviil podpilednosti
Dopis op6t obsahuie Fadu IZi zievn6 s cirem odernitst6vaiici zastupitelstvo obce a ie tedv zievn6 pokradovenim
nef6rov6 piedvolebni kampan6.
I z tohoto dfrvodu se itlmto dopisem, zneuzivajiclm navlc jmeno
obce, bude zabyvat policie.
Obec e istaReality eista s.r.o.

zast. Mgr. Jakubem HouZvicem,

#.' Crh
oBEC irsrAto tu tu - t t lt e c c i s I u. t: z

zast. Zdefikem Ty5erep,


odpověď na 2.anonym

PDF file: odpověď na 2.anonym.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz