DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

ziadost o clenstvo –pdf

ziadost o clenstvo –pdf
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aV4w

Velikost PDF souboru:
178.51 kB


Klíčová slova: ziadost o clenstvo –pdf:
OZ, M.R. Stefanik
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/V4w.pdf
Stažení: ziadost o clens…o –pdf.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Notice: Undefined offset: 0 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Notice: Undefined offset: 1 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu ziadost o clenstvo –pdf.pdf:


ŽIADOSŤ O ČLENSTVO

v občianskom združení

generál Milan Rastislav Štefánik

Titul: .....................................................
Meno: ..................................................
Priezvisko: ............................................
Dátum narodenia: ................................
Adresa, tel., email: ................................................................................................................
Najvyššie ukončené vzdelanie: .............................................................................................
Povolanie: .............................................................................................................................

Záujmy a predstavy o napĺňaní cieľov občianskeho združenia: ................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ja, dole podpísaný/á vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so stanovami občianskeho združenia, svojím
podpisom sa prihlasujem za člena/ku Občianskom združenia generál Milan Rastislav Štefánik, budem
dodržiavať stanovy občianskeho združenia ako aj právne predpisy a morálne a etické princípy pri
aktivitách spojených s napĺňaním cieľov občianskeho združenia.
V zmysle zákona č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím
so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške občianskeho
združenia a to v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov, za účelom vedenia databázy členskej
základne občianskeho združenia, ako aj pre vnútorné potreby občianskeho združenia. Svojím
podpisom prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé.

Dátum: ........................................................ Podpis: ...................................

Vyjadrenie Predstavenstva o schválení/neschválení žiadosti: .................................................................
Dátum rozhodnutia o prijatí/neprijatí za člena: .......................................................................................

Pečiatka a podpis (za Predstavenstvo): ....................................................................................................

Číslo členského preukazu: ...................


ziadost o clenstvo –pdf

PDF file: ziadost o clenstvo –pdf.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz