DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Montessori principy

Montessori principy
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aZdD

Velikost PDF souboru:
177.34 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/ZdD.pdf
Stažení: 4.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu 4.pdf:


Montessori mateřská škola SKIPI, Tyršova, 561 51 Letohrad, skolka@skipi.cz, Tel.: +420 606 654 088 Základní principy Montessori pedagogiky "Pomoz mi, abych to dokázal sám" • Připravené prostředí Připravené prostředí je takové uspořádání třídy, pomůcek a materiálů, které motivuje, nabádá a láká dítě k učení. Dítě si samo vybírá, co se bude v daný moment učit. Montessori pomůcky jsou navržené tak, aby uspokojovaly aktuální dětské potřeby a vedly děti k plnému soustředění a maximálnímu ponoření do činnosti. • Řád Pomůcky mají své určité místo. Děti vědí, kde co najdou a kam co uložit. Snadno se pak zapojují do úklidu a vracení věcí na původní místo. Tento vnější řád působí blahodárně na jejich psychiku a emoční rozvoj. Vnější řád a jasná organizace dopřává dětem pocit bezpečí a jistoty, díky kterému nacházejí řád uvnitř sebe sama. • Osobnost učitele Učitel je dítěti průvodcem, partnerem a vzorem. Neposuzuje, neodsuzuje, nehodnotí. Respektuje individuální vývoj každého dítěte. Dítěti nevnucuje nové činnosti či poznatky, neruší ho při práci, pomoc poskytuje pouze v případě, je-li o ni žádán. Inspiruje, ale pak ustupuje do pozadí, aby děti prožily své vlastní jedinečné objevy a „aha momenty“. • Respektování senzitivních (citlivých) fází do 6 let. Senzitivní fáze jsou období zvýšené vnímavosti a schopnosti k osvojení dovedností. Montessori průvodce je dokáže u dítěte vypozorovat. Trvají přechodnou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci tak jednoduše nenaučí, jako v odpovídající citlivé fázi. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé. Nevyužije-li se tato fáze, později se dítě danou věc učí s většími těžkostmi, menší radostí a často jen z donucení. • Ruka je nástrojem mozku "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím". Montessori pomůcky vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči. • Svobodná volba práce Dítě má možnost samo ovlivňovat co bude dělat, s kým a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel. • Polarizace pozornosti Polarizace pozornosti je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby mohlo práci samo dokončit. Takové chvíle Montessori průvodci dobře ochraňují. • Práce s chybou Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba má být dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat. Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Montessori materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě mohlo vždy samo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu. • Věkově smíšené skupiny Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností. • Ticho, klid, mír Děti milují ticho. Ticho a klid jsou předpokladem a průvodním jevem soustředění. V tichu dítě objevuje vnější i vnitřní svět, pracuje samo na sobě, tvoří svou osobnost, buduje svůj charakter. Děti potřebují pobývat v prostředí, kde zažívají pohodu, mír, laskavost i harmonii. Místo, kde dospělí lidé i děti spolu komunikují s úctou, v klidu a míru. To se pak stává součástí jejich osobnosti, jejich celoživotní normou. Čemu děti věří, jak řeší své spory, jak rozhodují samy o sobě a o tom, co je obklopuje – to vše ovlivňujeme tím, co zažívají s námi dospělými. Mír začíná u nás, v naší rodině, v naší školce, v naší škole. Když ho někdo zažívá opakovaně, proměňuje se. Je v harmonii a ta pak působí i na všechny kolem. Uarcela hykalov‡ eoytyeoté


Montessori principy

PDF file: 4.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz