DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Animovaná GIF verze PDF souboru

Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aejg

Velikost PDF souboru:
335.8 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/ejg.pdf
Stažení: Čestné prohláše…edloha.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Čestné prohlášení - předloha.pdf:


Čestné prohlášení účastníka akce METRO LARP

Já, …………………………………………………………………………………………….
datum narození:………………………………………………………………………..
trvale bytem:……………………………………………………………………………..

prohlašuji,
že jsem zdravotně způsobilý k účasti na akci METRO LARP, pořádanou uskupením Base No.
88 v zastoupení panem Tiborem Hrušeckým, nám. Osvobození 818, Kuřim, 664 34, a nejsou
mi známy jakékoli okolnosti, které by mohly ohrozit mne, nebo jiné účastníky po celou dobu
trvání akce.
Jsem taktéž srozuměn, že v případě nepravdivě uvedených informací mohu být z akce
vyloučen bez jakékoli finanční náhrady a že v případě újmy na zdraví, či majetku třetí osoby
bude tato újma vymáhána na vrub mé osoby.

Podpis (ověřený):

……………………………………………………..

PDF file: Čestné prohlášení - předloha.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz