DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

bdp wakestone

bdp wakestone
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aohf
Popis:
Podnikatelský příběh společnosti
BDP-Wakestone s.r.o.
Velikost PDF souboru:
1024.11 kB


Klíčová slova: bdp wakestone:
E.STONE

Více informací najdete zde:
www.abra.eu/stazeni-….pdf?fd=fd

Datum uložení souboru:
29. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu bdp-wakestone.pdf:


wwar.u

Cce atpnj sěn logfs-

tftb plčostsrčí bra-

tmpřs670mf.K.S s)5(ýmf40

aěstantfpřfpsbj \025ub

blfntsbmpždvbm  \024n tab
ejft yřčn fneyřčn řn.

ZALOŽENÍ FIRMY

V rote 2005 se sbupfna zaměstnant
z velbé nadnárodní společnostf roz-
hodla odejít a založft vlastní logfs-

tftbou ffrmu s názvem Wabestone
Jejfth motfvatí bylo nabízet v míst-

níth podmínbáth fnovatfvní služb

a být v segmentu bvalfty nabízenýt
služeb leadrem trhu. Chtělf zábazní-
bům dodávat řešení na míru a pruž-
ně naplňovat jejfth potřeby.

tnifav tbrk,souabaatl
plčostf,pdnfbatlsbu tst opfue eoá plbkE.v)5(

iONf d flit bTNipfAa TpR

přf .fšAfůmD

NiklafPafchlif,výbnýřdftl
plčostf ubzj, bd a t:

„. sša  b OyátTkt.lfN

uEvbploah,Ab s bá

Th kipřONkiNa ipTřp p

Tppřf .fšAfůdkTcsNbá

pkůěatšáyaaovd flvR

A NAi bh ipTřp pšěa 

uktfTřtf loah,vDm

tECHNOLOGIE

Tetnlogf ffm ool bolfe

fntrabtfs ábzíby ý iao

a pAjiá ř Abá khtě

uVžé wbovobalikci

.StNE vbákiřTaáKfhá b

pAaTN .fšAfáTha ppd

fli TcsNbAdakc fáhva

nfrac  bhdí řp\031udm

opfueNfblsPstalf. ab

řns r ábzíb plfbat á
přsue StnflvTreb LBÝ

fEa . fOyTEE pflNhAOpp

ufBOtšyhovdřtva TfNvapo

upflNioD  ylt fEap NTR

TÍNb pOhBl pfppuN.hyE

pA fBOtáN fEalTE NTÍNb

ikTba ubb hy)5(aáy yltv

cyišia ĚDm

tnifavKbriec vdut tm

abzbovh rogrmovn  BE

 .STN íb:W ylt b bpR
hřiášáiocdšufy,ctřbsífsdoc„Chcež-oífřvo
BP WksonOkÁHECYkfRÉttbkASsob\032.tkfnefbtZ AJBnŠU bk
nČtbtkÉUkRWDVkfŠtnOÝW&UbkÉnČ DbUOÝĚnČ,OÝŠtDÉ Wabk,UO“Vk
e,e UZe„„OkIV\034ÉbO WabtkŘDkRŽWUtnkNtD bF s,ŠNDÉtÁ
řvtsvocžhts-docozífřvoců“C.tvucž„yžcNocvžboc
-řv-čyov v.clgšřžcvžcřůC.tcřCcřífžfv.dšc
fyd-Afydocíuíf,iěcí“žfucvohydčNocNovc
hžíslvIcžtocs“ž-fslvIzOPoptávkyNabídkyFakturyP?eprava
LeteckáNámo?níPozemníPracovní workfow webové atbikace E.STONE od ABRYPoptávka

klfentaNabídka

BtPbWakestoneFakturace

zabp?epravuP?eprava

zbož

LeteckáNámo?níPozemní
Pracovní workfow webové atbikace E.STONE od ABRY
JCÍYŠ‹SEMŒH‹ŽkJ‘’A“”kAÍJkBS‹MHECYM

wwar.u

raftrsicf řdeví ím,ž b

eusál vyíbn řzůobub \007

ořbm finů,apitmnevždub

větízshd bebc \203 tcnlgí

 nrsruftury  ysttmum fin

fdsoiinebnt\027bulf  ay,al

aftpřhldýdsbard,n ftr i

ůe uivatlsf řeaova igey,

e ftrm hc rcova.Dlíca-

raftrsifou bouneboeněbí\031o-

uitttcnlge(baf ař TL)

eo bdoduhs  řhldos

pifce, ftr b r fždto fina

aián ůlžt.“

E.StONE JE UCELENÝ SYStÉM

E.STONE ba straně fntranetu nabíz

bompletní provozní systém a ob-

thodní agendy jabo CRM, perso-

nalfstfbu, abturatf nebo KPI. N

straně zábaznftbého extranet

předbládá podrobná zábaznftb

data jabo fnormate o obthodnít

případeth, doblady, smlouvy, sta-
tfstfby apod.

PODNIKAtELSKÁ CEStA

P alžn Wkeftnevrot 200

 sěnmpčátčí rzed

logfstftb onfbn ýrzěolfv-

nfa tlsvětov brfe „ oě fie

bm řmýlli, bafzáfzífm

ooiv bebc oííh,žl bm be\bc

rbltmy  ttdb ezčl oni-

fa parěbi,přdhz piimu

bltntm mnl e\031eónst,

im ačl bbdáva  ešc

ávfc a fratíodbí,zryhil e

bbdávc yfly,obbeias vyof

vlaiiacnpřprav anš srn

it vždl son pařn  laf

a bšt vyš leiiitua fraiitu,“

yrv StnflvTreb Důfan

bm nlzovl aezáfzicft

orflo,híai bm \024íněb áfa-

y,al hlafě jteinfetbofal.Kii

jte fděl jk felkupílžibotb.“

nvstft  oě brfeapř\frvnst

adlízěyn \tlsvětoýt tr-

ít ardon Wabstn ool
 ffm stbflfovly.

JOINt-VENtURE

S BDP INtERANtIONAL

V rote 2007 se vlastnítf ffrm

rozhodlf pro vytoření spoečnéh

podnfbu s amerftbou rodfnnou ffr-

mou BDP International. Cíem byo
zísbání ětší důěry u nadnárodn

blfentely a zísbání sflné podpor

a zázemí. Důežftým aspebtem přf

výběru stategftbého partnea by

fabt, že ačbolf je BDP gobální ffr-

mou, stáe zůstává ffrmou rodfnno

s odpvídajítímf hodnotamf, ffremn

bulturou a způsobem řízení. Ty za-

ručují důěru a sobodu v obthodn
spolupátf.

JEN SVJ YZNYS

Aby BDP Wabestone mohla zvlád-

nout obrvsbou šířf služeb, ol

jednoduthou tabtfbu: „Soustředím

se ben na naše fompetene, vš

ostatní outsourcubeme. Cheme věc
řídit, ae ne v přímých náfladech,“

shrnuje způsob podnfbání Stanfsla

Tureb. Ffrma tab s pouhýmf 40 za-

městnantf a ročním obatem pře

670 mfl. Kč zvládne ročně odbavft

přes 20 000 etetbýth, námořnít
a pozemníth zásfeb.
„PODtE ZPŮSOBU AKÝM ZÁKAZNÍK S ONtINE
APtIKCÍ E.SfONE PRCUJE JSME SCHOPNI tÉPE
PŘEVÍAf AKÉ POfŘEBY MŮŽE NÁŠ ZÁKAZNÍK
MÍf PŘÍPADNĚ AK MU MŮŽEME POMCI ABY

PRCVAt JEŠfĚ EFEKfIVNĚJI.“
NfblsPstalf,výbnýřdftlsolčostfBPWabstneStnflvTreb plzabaatlsolčostfWabstne

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH BDP WAKESTONE


bdp wakestone

PDF file: bdp-wakestone.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz