DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Pozvánka konference inkluze

Pozvánka konference inkluze
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aypR

Velikost PDF souboru:
411.9 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/ypR.pdf
Stažení: Pozvánka_konfer…nkluze.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Pozvánka_konference_inkluze.pdf:


NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČeskérepubliky,z.s.|Partyzánská7,17000Praha7|IČ70856478|www.nrzp.czPozvánkanakonferencikINKLUZIVNÍMUVZDĚLÁVÁNÍpodzáštitouministraškolství,mládežeatělovýchovypanaIng.RobertaPlagy,Ph.D.Tématemkonferencejehodnocenívývojeinkluzivníhovzděláváníponabytíúčinnostinovelyškolskéhozákonavroce2016ajehodalšísměřovánívČeskérepublice.Konferenceseuskuteční11.září2019od10:00hodinvMalémsáleKongresovéhocentraPraha,ulice5května1640/65,Praha4.KevstupudoMaléhosálupoužijtevchodyč.5nebo10.Nejbližšístanicemetraje„Vyšehrad“nalinceC.Nakonferencibudezajištěnotlumočenídoznakovéhojazykaasimultánnípřepismluvenéhoslova.Vrámcikonferencebudepodáváncoffeebreakvdopoledníchaodpoledníchhodinách.Obědsimusíú častnicikonferencezajistitsami.Parkováníosobních vozideljemožnévpodzemníchgarážíchKongresovéhocentraPraha.Parkováníjeplacené.Účastnakonferencipotvrďtenaadresem.dvorak@nrzp.czdo5.září2019.
NárodníradaosobsezdravotnímpostiženímČeskérepubliky,z.s.|Partyzánská7,17000Praha7|IČ70856478|www.nrzp.czProgram:9:00–10:00Prezenceúčastníků10:00–10:15Úvodníslovo|Mgr.VáclavKrása|předsedaNRZPČR10:15–10:30ZástupceMŠMTČR10:30–10:45Mgr.VáclavKlausml.|poslanecPPČR10:45–11:15Prof.PhDr.StanislavŠtech,c.|UniverzitaKarlova11:15–12:15Prof.Mgr.PaedDr.JanMichalík,Ph.D.|UniverzitaPalackéhovOlomouci12:15–12:30Diskuse12:30–13:30Přestávkanaoběd13:30–14:00nkluzejakoproces|Mgr.LenkaHečková|Českáodbornáspolečnostproinkluzivnívzdělávání14:00–14:30Společnévzdělávání neboinkluze?Mgr.MartinOd ehnal|předsedaAsociacespeciálníchpedagogůČR14:30–15:00Mentoringveškolskýchzaří zeníchužák ůastudentůsevzácnýmionemocněními|Mgr.HelenaKočová,Ph.D.|NRZPČR15:00–15:30Zážitkemkporozumění|Mgr.MarínaŠtibrányiov á,Mgr.LeonaPejcharová|polekuživatelůkochleárníhoimplantátu15:30–15:5016letúspěšnéinkluzenaMetropolitníuniverzitěPraha|Mgr.Bc.VlastaJindrováaBc.VáclavUher|MetropolitníuniverzitaPraha15:50–16:15Diskuse,závěrZměnaprogramuvyhrazena


Pozvánka konference inkluze

PDF file: Pozvánka_konference_inkluze.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz