DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

SH RTB Členství v BISFedu

SH RTB Členství v BISFedu
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/ayyW

Velikost PDF souboru:
513.05 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/yyW.pdf
Stažení: SH_RTB_Členství…ISFedu.pdf

Datum uložení souboru:
26. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu SH_RTB_Členství v BISFedu.pdf:


Překlad bodu č. 25 ze stanov BISFedu (příloha k prohlášení ČFSH):

25. ČLENSTVÍ v Mezinárodní federaci sportu boccia (dále jen BISFed).

25.1 V BISFedu jsou dvě kategorie členství:

a) Řádný člen:
Národní organizace zodpovědné za sport boccia v svých zemích. “Řádní členové” se aktivně
zúčastňují oficiálních mezinárodních soutěží (nebo k přípravě chystají hráče prostřednictvím svých
aktivit).
“Řádný člen” může být Národní paralympijský výbor dané země nebo člen NPV.
“Řádný člen” je oprávněn pořádat mezinárodní soutěže ve sportu boccia pod hlavičkou BISFedu.

b) Přidružený člen:
Národní organizace odpovědné za rozvoj sportu boccia tam, kde neexistuje organizace, která
splňuje požadavky na řádné členství.
V zemích, kde existuje více organizací odpovědných za rozvoj sportu boccia, pak ty organizace, které
nejsou pro tuto zemi “řádným členem”, se mohou stát “členem přidruženým”, a to pouze se
souhlasem “člena řádného”.
Organizace, které se stanou “přidruženým členem” mohou pořádat oficiální mezinárodní soutěže.

25.2 “Plní členové” dostávají pozvánky, účastní se a hlasují na Valných hromadách BISFedu.

25.3 “Přidružení členové” mají právo obdržet pozvánku a účastnit se, ale nemají právo hlasovat na
valných hromadách BISFedu.

25.4 Žádost o členství musí být řádně vyplněna se všemi přílohami, poslána s kopií stanov žadatele,
seznamu předsednictva organizace a dopisu od Národního paralympijského výboru, který vyjadřuje
organizaci podporu.
V případě žádosti o “přidružené členství” dopis vyjadřující organizaci podporu od “řádného člena”
příslušné země je přijatelnou alternativou za podporující dopis od Národního paralympijského
výboru.

25.5 Předsednictvo BISFedu může přijmout nebo zamítnout žádost o členství.

25.6 Každý “řádný” a “přidružený člen” podepíše se členstvím písemný souhlas anebo registraci při
přijetí členství.

25.7 Každý “řádný člen” a “přidružený člen” zaplatí roční členský poplatek ve výši, které stanoví
výbor pro příslušný typ členství. Člen, který nezapalatí členské poplatky do stanoveného data,
nebude mít nárok se účastnit oficiálních BISFed soutěží či je pořádat. Výbor BISFedu má právo
upravit výši členských příspěvků.

25.8 Členství v BISFedu se počítá vždy od 1.ledna do 31.prosince a podléhá obnovení.

25.9 Členství není přenosné.

25.10 Každý člen může odstoupit od členství písemně s výpovědní lhůtou jeden rok.
V případě odstoupení od smlouvy nebude žádná část zaplaceného členského poplatku vrácena.

25.11 Člen může být z členství vyjmut, jestliže:

(a) člen zemře nebo přestane existovat;
(b) 75% hlasujících členů na valné hromadě hlasuje pro zrušení jeho členství;
(c) roční členské poplatky člena nejsou zaplaceny ani 90 dnů po datu, kdy byly splatné.
Pokud je odebráno členství podle bodu 25.11 (c), obnovení členství bude zváženo po doplacení

všech nesplacených poplatků;
(d) Hlavní výbor BISFEdu se usnese na tom, že člen organizaci BISfed jakkoliv poškozuje.

Originální znění:

MEMBERS

25. MEMBERSHIP

25.1 There shall be two classes of membership in the Federation as described below:
(a) Full Members: National organisations recognised as having the responsibility for the sport of
Boccia within their countries. Full Members must be active participants in international Boccia
competition (or be actively working towards such competition.) Full members are either the
National Paralympic Committee of a country/territory or an affiliated member of their National
Paralympic Committee. Full Members are eligible to host international Boccia competitions which
are sanctioned by the Federation. Only one organisation per country may become a Full Member.

(b) Affiliate Members: National organisations responsible for developing the sport of Boccia where
there is no organisation which meets the requirements to be a Full Member. In addition, where
there are multiple organisations responsible for Boccia in a country, then those organisations which
are not the Full Member for that country may become Affiliate Members with the agreement of the
relevant Full Member. Affiliate Members are eligible to host Boccia competitions which are
sanctioned by the Federation.

25.2 Full Members shall have the right to receive notice of, attend and vote at general meetings.

25.3 Affiliate Members shall have the right to receive notice of and attend, but not vote at general
meetings.

25.4 Applications for membership must be accompanied by a completed membership application
form, a copy of the applicant’s constitution, a list of the organisation’s directors, and a letter of
support from the relevant National Paralympic Committee.
In the case of Affiliate Membership applications, a letter of support from the Full Member of the
country in question is an acceptable alternative to the letter of support from the relevant National
Paralympic Committee.

25.5 The Board may accept or reject any application for membership.

25.6 Every Full Member and Affiliate Member of the Federation shall either sign a written consent to
become a member or sign the register of members on being admitted to membership.

25.7 Each Full Member and Affiliate Member shall pay an annual membership fee the amount of
which shall be determined by the Board for each class of membership. A member whose fees are
unpaid by the due date shall cease to have the right to qualify for, participate in or bid for
competitions sanctioned by the Federation. The Board may from time to time vary and revoke rules
relating to the levels of membership fees.

25.8 Membership in the Federation shall be from year to year from 1 January to 31 December and
the category of membership is subject to review at the time of renewal.

25.9 Membership is not transferable.

25.10 Any member may withdraw from the Federation by giving one year's notice in writing to the
Board. In the event of such withdrawal, no part of any fee paid shall be returnable to the member
who has withdrawn.

25.11 A member may be removed from membership if:

(a) The member dies or ceases to exist;
(b) A vote of 75% of the voting members at a General Meeting is passed in favour of such removal;
(c) The member’s annual membership fees remain unpaid for a period of 90 days beyond the date
on which they became due. If a member is removed from membership under this article 25.11(c),
such member will only be considered for reinstatement upon payment of all outstanding fees; or
(d) The member is deemed by the Board to have brought the Federation into disrepute.SH RTB Členství v BISFedu

PDF file: SH_RTB_Členství v BISFedu.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz